Samling: Broderte kurver

Samlingen med broderte kurver er et samarbeid med den talentfulle Nduta – en kunstner i Nairobi og The Basket Room.

Hver kurv har blitt håndvevd i et kenyansk vevekooperativ med en blanding av naturlig ufarget og sandfarget sisal, og derretter håndbrodert av Nduta på verkstedet hennes.

Kurvfletting tjener en viktig sekundærinntekt på lansbygda hvor man ellers er avhengige av jordbruksinntekter. I uforutsigbare tider med tørke bidrar inntektene fra kurvfletting det mulig for disse kvinnene å bedre forsørge familiene sine gjennom sesongene.