Indego Africa

Indego Africa 

Indego Africa er en ideell organisasjon som siden 2007 har arbeidet med å drive fram kvinneeide håndverksbedrifter i Rwanda og Ghana. De tilbyr en plattform for kvinnene å selge sine produkter, i tillegg til opplæring og utdanning innen entreprenørskap, økonomi, og design. Virksomheten er bygget på prinsipper om å være etisk ansvarlige og miljøvennlige, og ta vare på og viderføre viktige håndverkstradisjoner. 

Kvinnnene i Indego Africa

 

Rettferdig handel:

Indego Africa jobber med ulike veve-kollektiver Rwanda og Ghana. Hver vever mottar 40 % av innkjøpsprisen i stedet for 5-20% som ofte er standarden. Deres regnskap er åpne og transparente.

Indego Africa er fair trade-sertifisert gjennom Seal NEST. NEST er anerkjent av FN og per i dag den eneste sertifiserings-aktøren som måler rettferdig lønn og sosial bærekraft innen uformell sektor, det vil si når håndverkerne jobber hjemme og ikke på en fabrikk. Å jobbe hjemme gir håndverkeren mer frihet i det daglige livet.

Indego Africa er også et medlem og gjennomgår en revisjon av World Fair Trade Organisation (WFTO). 

 Samfunnsansvar: 

Indego Africa er en ideell organisasjon, og 100 % av overskuddet går til yrkes- og bedriftsopplæring for kvinner, flyktninger, og unge med ambisjoner om å være økonomisk uavhengige og drive egen virksomhet. Deres misjon er å bevare håndverkstradisjoner og styrke lokalt næringsliv i Afrika.

Indego Africa har også innledet et samarbeid med UNCHR; hvor de tilbyr opplæring og arbeidsmuligheter for kvinnelige kongleske og burundiske flyktninger ved flyktningeleirene i Maham og Kiegme i Rwanda. 

Hvert år leverer de en rapport om hvordan de har bidratt til å skape sosial bærekraft. 

 

 

Naturlige materialer:

Fatene er laget av naturlige og lokale materialer, som f.eksempel sisal, raffia og palmeblad. Fatene er også håndfarget av naturlige fargestoffer som er utvunnet av lokale blomster, planter og grønnsaker. 

Design:

Fatene er en blanding av gamle vevetradisjoner og moderne design. Flere av fatene har en unik signatur og lyse pastellfarger. Klimapåvirkning:

Indego Africa forsøker å minimere sitt klimaavtrykk blant annet ved å importere via fraktcontainere i stedet for med fly, og bruker resirkulerte pappesker der det er mulig. 

Varene blir fraktet med fly til mitt lager i Oslo fra deres hovedkontor i New York. Dersom etterspørselen vokser er planen at varene skal fraktes direkte til Norge fra Afrika med fraktcontainere. 

Kontakt