Om Artisan Stories

 

"Jeg har tro på at farger og unike detaljer i hjemmet har en kraft som påvirker oss indirekte. Når vi tar hensyn til etikk før profitt bidrar det til en mer meningsful handel og god energi i hjemmet."

Dette er noen av grunnene til at jeg startet Artisan Stories -  en butikk med unikt håndverk fra hele verden. Jeg kjøper direkte fra håndverkere eller prisvinnende organisasjoner med tydelig etisk profil. Alt er nøye håndplukket med hensyn til design, miljøvennlige materialer, kvalitet og selvfølgelig gode arbeidsforhold.  

Artisan er et engelsk ord, og en samlebetegnelse for alle tradisjonelle håndverksyrker som lager materielle objekter, helt eller delvis fra hånd. Enten det er kun funksjonelle objekter eller rent dekorative objekter. Begrepet Artisan rommer i tillegg flere håndverkstitler. Alt fra kurvmakere til leketøysmaker, og fra tekstilkunstnere til glassblåsere. 

Artisan Stories sin misjon er å bidra til å ta vare på håndverkstradisjoner i samfunnet, skape en mer meningsfull handel og interesse for etisk handel.

 

 

Litt om meg:

Jeg er en eventyrer og estetiker som alltid er på jakt etter de mest unike og spesielle produktene. 

Tidlig i min karriere jobbet jeg med humanitært arbeid og innen bistandssektoren. Under mine utenlandsopphold ble jeg begeistret for alt det unike og vakre håndverket som jeg så. Jeg møtte stolte kvinner i Palestina som viste fram sin broderikunst og kurvflettere i Ghana som brukte teknikker som gikk flere tusen år tilbake i tid. 

 

Min personlig overbevisning er at det å støtte næringslivet er mye mer effektivt enn bistand. Håndverkssektoren er en voksende sektor i flere afrikanske land, og har bidratt til økt arbeid og inntekt spesielt hos kvinner.

 

Jeg er selv oppvokst i en kunstnerfamilie der mor var tekstilkunstner, far var keramiker og min bestemor var syerske. Som barn fikk jeg gleden av å skape og utfolde meg kreativt på pappas atelier. Å observere foreldre og besteforeldre i arbeid har gitt meg respekt for kunnskap, tiden og innsatsen som er lagt i prosessen.

 

Jeg har også tro på at ved å styrke håndverkssektoren, samt rette fokus mot etisk handel og slow fashion vil vi naturlig bevege oss mot et grønnere og mer bærekraftig samfunn. 

 

Ikke minst vil unike håndverksprodukter gjøre hjemmene våre mer personlige og levende. 

 

 

Kontakt